Ce drepturi și obligații ai dacă ești vizat de o percheziție domiciliară

Ce drepturi și obligații ai dacă ești vizat de o percheziție domiciliară

februarie 1, 2024
Percheziție domiciliară

Despre autor: George Zlati

Este important să înțelegi ce este percheziția domiciliară și ce drepturi și obligații ai la percheziția domiciliară domiciliară. În esență, percheziția domiciliară este prevăzută la articolul 158-161 Cod procedură penal. Pentru a folosi acest mecanism de strângere de probe procurorul este obligat să obțină un mandat de la judecător.

Locațiile vizate de percheziția domiciliară

Cu privire la locațiile ce pot face obiectul percheziției domiciliare, trebuie făcute următoarele precizări:

 • percheziția domiciliară poate viza atât domiciliul unei persoane fizice, cât și sediul unei persoane juridice;
 • percheziția domiciliară poate viza atât domiciliul persoanei suspectate sau acuzate de săvârșirea unei infracțiuni, cât și domiciliul unui martor sau a unei persoane ce nu are nicio calitate în cauza penală (de exemplu, un membru de familie al suspectului sau inculpatului);
 • prin domiciliu se înțelege inclusiv curtea unui imobil, garaj, beci etc.;
 • percheziția domiciliară se poate extinde în anumite situații și la spații învecinate ce nu au fost menționate în mandatul inițial.

Nu este necesară obținerea unui mandat pentru percheziția corporală sau percheziția unui vehicul, excepție făcând situația în care vehiculul este folosit ca locuință (de exemplu, o rulotă).

Limitele temporale ale percheziției domiciliare

Percheziția domiciliară nu poate fi începută înainte de ora 6,00 sau după ora 20,00. Excepție de la această regulă sunt următoarele:

 • percheziția domiciliară vizează o infracțiune flagrantă;
 • percheziția domiciliară se efectuează într-un local deschis publicului înainte de ora 6,00 sau după ora 20,00 (de exemplu, un club sau un restaurant).

Ce se poate întâmpla la percheziția domiciliară

 • se poate utiliza forța pentru a pătrunde în spațiul unde trebuie efectuată percheziția. De exemplu, se poate sparge ușa de la locuință sau persoana prezentă în locuință poate să fie imobilizată;
 • se poate utiliza forța pentru deschiderea unui obiect sau a unei încăperi. De exemplu, este posibilă spargerea unui perete pentru identificarea unei încăperi ascunde sau a unor bunuri ori înscrisuri;
 • se pot ridica obiecte (inclusiv sisteme informatice sau mijloace de stocare a datelor informatice) sau înscrisuri (de exemplu, contracte, notițe etc.) care au legătură cu fapta care face obiectul cauzei penale;
 • se vor ridica inclusiv obiecte (de exemplu, arme, droguri etc.) sau înscrisuri interzise (de exemplu, bancnote contrafăcute), chiar dacă acestea nu au legătură cu fapta ce face obiectul cauzei;
 • se vor ridica inclusiv obiecte sau înscrisuri cu privire la care există suspiciunea săvârșirii unei alte infraciuni. În acest caz, infracțiunea trebuie să poată fi urmărită din oficiu;
 • se pot căuta inclusiv persoane – de exemplu, victima unei infracțiuni de lipsire de libertate;
 •  se poate restricționa accesul anumitor persoane în locația unde se efectuează percheziția;
 • se poate limita libertatea de mișcare a anumitor persoane în locuința unde se efectuează percheziția;
 • se pot efectua poze și se poate înregistra audio-video activitățile efectuate la percheziția domiciliară;
 • după finalizarea percheziției domiciliare este posibilă conducerea la sediul parchetului în vederea luării unei declarații, aducerii la cunoștință a unei acuzații în materie penală, reținerea etc.

Ce drepturi ai dacă ești vizat de o percheziția domiciliară

 • dreptul de a preda de bunăvoie obiectele sau persoanele căutate. În acest caz, nu se va mai proceda la efectuarea percheziției domiciliare;
 • dreptul de a nu colabora cu procurorul, polițiștii sau lucrătorii operativi care pun în executare mandatul de percheziție domiciliară;
 • dreptul de a studia conținutul mandatului de percheziți domiciliară. De regulă, percheziția domiciliară începe chiar cu înmânarea mandatului de percheziție;
 • dreptul de a legitima persoanele care efectuează percheziția domiciliară. De altfel, această legitimare trebuie să se realizeze din oficiu, înainte de începerea percheziției;
 • dreptul de a solicita prezența unui avocat la efectuarea percheziției informatice. Dacă se solicită acest lucru, momentul de începere al percheziției domiciliare este amânat cu cel mult două ore. Doar în cazuri excepționale percheziția informatică poate fi începută înainte de expirarea termenului de 2 ore;
 • dreptul de a fi asistată sau reprezentată de o persoană de încredere – de exemplu, un membru de familie;
 • dreptul de a citi conținutul procesului-verbal de percheziție domiciliară, în care se consemnează inclusiv obiectele sau înscrisurile ridicate;
 • dreptul de a formula obiecțiuni cu privire la orice aspect legat de efectuarea percheziției domiciliare. Acest obiecțiuni trebuie să fie consemnate în procesul verbal de efectuare a percheziției domiciliare;
 • dreptul de a refuza semnarea procesului verbal de efectuare a percheziției domiciliare;
 • dreptul de a semna spre neschimbare înscrisurile și obiectele ridicate. Obiectele și înscrisurile ridicare sunt sigilate și etichetate, semnăturile trebuind aplicate pe sigiliu;
 • dreptul de a primi o copie după procesul vebal de efectuare a percheziției domiciliare;
 • dreptul de a contesta legalitatea percheziției domiciliare.

Informații suplimentare

Acest material are un scop pur informativ și educațional, conținutul acestuia neputând fi asimilat unei forme de consultanță juridică în materie penală. Pentru a înțelege cu exactitate ce drepturi sau obligații ai într-o anumită procedură penală, este important să consulți un avocat specializat în dreptul penal.

George Zlati este avocat și lector universitar. Acesta este titular al disciplinei Criminalitate informatică la nivel de masterat, având de asemenea un doctorat pe criminalitate informatică. Specializarea acestuia este criminalitatea informatică și tehnologia blockchain.

Contactează-ne: SignalTelegramWhatsappWispr[email protected]

Tel. +40 748 149 840

Your message has been sent. Thank You!
There was an error trying to send your message. Please try again later.