Despre suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

Despre suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

mai 5, 2024

Despre autor: George Zlati

Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere este o modalitate de individualizare a executării pedepsei închisorii, care permite condamnatului să execute pedeapsa în comunitate, sub anumite condiții și obligații. Această instituție este reglementată în art. 91-94 din Codul penal.

Condiții pentru dispunerea suspendării executării pedepsei sub supraveghere (art. 91 Cod penal)

 • Pedeapsa aplicată, inclusiv în caz de concurs de infracțiuni, este închisoarea de cel mult 3 ani.
 • Infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an (cu anumite excepții).
 • Infractorul și-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității.
 • Instanța apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă și, chiar fără executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infracțiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

Nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere dacă:

 • Pedeapsa aplicată este numai amenda.
 • Aplicarea pedepsei a fost inițial amânată, dar ulterior amânarea a fost revocată.
 • Infractorul s-a sustras de la urmărire penală ori judecată sau a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării și tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanților.

Termenul de supraveghere (art. 92 Cod penal)

 • Durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere constituie termen de supraveghere pentru condamnat și este cuprinsă între 2 și 4 ani, fără a putea fi mai mică decât durata pedepsei aplicate.
 • Pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie să respecte măsurile de supraveghere și să execute obligațiile ce îi revin, în condițiile stabilite de instanță.

Măsurile de supraveghere și obligațiile (art. 93 Cod penal)

 • Măsuri de supraveghere: prezentarea la serviciul de probațiune, primirea vizitelor consilierului de probațiune, anunțarea schimbării locuinței și a deplasărilor mai lungi de 5 zile, comunicarea schimbării locului de muncă și a informațiilor privind mijloacele de existență.
 • Obligații: urmarea unui curs de pregătire școlară sau de calificare profesională, frecventarea programelor de reintegrare socială, supunerea la măsuri de control, tratament sau îngrijire medicală, nepărăsirea teritoriului României fără acordul instanței.
 • Prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității pe o perioadă cuprinsă între 60 și 120 de zile.
 • Îndeplinirea integrală a obligațiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare, cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere.

Supravegherea condamnatului (art. 94 Cod penal)

Supravegherea executării obligațiilor se face de către serviciul de probațiune, care are obligația de a sesiza instanța în caz de nerespectare a măsurilor de supraveghere sau a obligațiilor impuse.

Avantajele suspendării executării pedepsei sub supraveghere

 • Evitarea efectelor negative ale executării pedepsei în penitenciar (lipsirea de libertate, stigmatizare, pierderea locului de muncă, destrămarea familiei etc.).
 • Posibilitatea condamnatului de a-și continua viața în comunitate, sub supraveghere și cu respectarea anumitor obligații.
 • Facilitarea reintegrării sociale a condamnatului prin impunerea unor măsuri și obligații adaptate nevoilor sale (cursuri de calificare, programe de reintegrare, muncă în folosul comunității etc.).
 • Reducerea costurilor de executare a pedepselor și a suprapopulării penitenciarelor.

Dacă întrunești condițiile pentru a beneficia de suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și dorești să eviți executarea pedepsei în penitenciar, contactează un avocat specializat în drept penal. Acesta te poate consilia cu privire la oportunitatea solicitării suspendării și te poate asista în fața instanței pentru a obține această măsură.

Informații suplimentare

George Zlati este avocat de drept penal și lector universitar. Acesta este titular al disciplinei Drept penal. Partea specială la nivel licență și Criminalitate informatică la nivel de masterat, având de asemenea un doctorat pe criminalitate informatică.

Contactează-ne: SignalTelegramWhatsappWispr[email protected]

Tel. +40 748 149 840

Your message has been sent. Thank You!
There was an error trying to send your message. Please try again later.