Cum să contești clasarea (închiderea) dosarului penal – Ghid complet

Cum să contești clasarea (închiderea) dosarului penal – Ghid complet

mai 8, 2024

Despre autor: George Zlati

Introducere

Clasarea unui dosar penal de către procuror poate fi o veste dezamăgitoare. Însă legea îți dă posibilitatea să contești o astfel de soluție (denumită clasarea cauzei) prin formularea unei contestații (denumită plângere împotriva soluției de clasare). Acest articol îți explică în detaliu ce pași trebuie să urmezi și ce prevederi legale să ai în vedere când formulezi o asemenea plângere împotriva soluției de clasare.

Conform art. 16 din Codul de Procedură Penală, procurorul poate dispune clasarea în următoarele situații:

 • fapta nu există;
 • fapta nu este prevăzută de legea penală sau nu a fost săvârșită cu vinovăția cerută de lege;
 • nu există probe că o persoană a săvârșit infracțiunea;
 • există o cauză justificativă sau de neimputabilitate;
 • lipsește o condiție prevăzută de lege pentru punerea în mișcare a acțiunii penale, cum ar fi plângerea prealabilă, autorizarea sau sesizarea organului competent;
 • a intervenit amnistia, prescripția, decesul suspectului/inculpatului persoană fizică sau radierea suspectului/inculpatului persoană juridică;
 • plângerea prealabilă a fost retrasă, a intervenit împăcarea sau a fost încheiat un acord de mediere;
 • există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege;
 • există autoritate de lucru judecat;
 • a intervenit un transfer de proceduri cu un alt stat.

Cine are dreptul de a formula plângere împotriva soluției de clasare

Art. 336 alin. 1 Cod procedură penală: „Orice persoană poate face plângere împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală, dacă prin acestea s-a adus o vătămare intereselor sale legitime.”

Așadar, poți formula plângere dacă ești persoană vătămată (victimă), parte civilă (victimă care cere despăgubiri), suspect sau inculpat (dacă dorești o altă soluție de clasare decât cea dispusă de către procuror).

Termenele de depunere a plângerii

Legea prevede termene imperative (obligatorii) în care trebuie să formulezi plângerea împotriva soluției de clasarea. Nerespectarea acestor termene se va sancționa cu respingerea plângerii ca fiind tardivă. Termenele sunt următoarele:

 • 20 de zile de la comunicarea ordonanței de clasare pentru plângerea adresată procurorului ierarhic superior (art. 339 alin. 4). Prima și ultima zi nu se calculează, astfel că cele 20 de zile sunt în realitate 22 de zile. De asemenea, dacă ultima zi cade într-o zi liberă, plângerea va putea fi formulată în prima zi lucrătoare. Este important de știut faptul că dacă se trimite plângerea prin poștă, plângerea este formulată în termen dacă este expediată în termenul de 20 de zile, fiind irelevant când ajunge la destinatar. De asemenea, plângerea poate fi depusă prin FAX sau e-mail, caz în care recomandăm semnarea acesteia folosind o semnătură electronică calificată;
 • 20 de zile de la comunicarea răspunsului negativ al procurorului ierarhic superior, pentru plângerea adresată judecătorului de cameră preliminară (art. 340 alin. 1). Prezintă relevanță toate observațiile făcute mai sus;
 • Dacă procurorul ierarhic superior nu a răspuns la plângere în termenul de 20 de zile, se poate formula plângere la judecătorul de cameră preliminară și după trecerea termenului de 20 de zile de la formularea plângerii. Este totuși recomandabil de a se formula plângere la scurt timp după expirarea termenului de 20 de zile.

Organele competente să soluționeze plângerea

 • Plângerea inițială se depune la dosarul de urmărire penală și va fi soluționată de către procurorul ierahic superior procurorului care a dispus clasarea;
 • Plângerea subsecventă se depune la judecătorul de cameră preliminară de la instanța competentă să judece cauza în fond (art. 340 alin. 1);
 • Nu se poate formula plângere direct la judecător, fiind necesară parcurgerea tuturor acestor etape.

Cerințele de formă și conținut ale plângerii

Plângerea trebuie să conțină următoarele informații:

 • Datele de identificare ale petentului: nume, prenume, adresă, calitate procesuală;
 • Indicarea ordonanței de clasare atacate: numărul dosarului, data ordonanței, parchetul emitent;
 • Motivele de fapt și de drept pentru care se solicită desființarea soluției de clasare;

Dacă lipsesc informațiile de mai sus, se procedează la restituirea administrativă pentru completare în termen de 20 de zile (art 340 alin 5).

Soluțiile pe care le poate pronunța judecătorul de cameră preliminară

 • Respingerea plângerii ca tardivă, inadmisibilă sau nefondată;
 • Admiterea plângerii și trimiterea cauzei la procuror pentru completarea urmăririi penale;
 • Admiterea plângerii și începerea judecății. Se poate proceda în acest sens doar dacă anterior a fost pusă în mișcare acțiunea penală – adică, făptuitorii au dobândit calitatea de inculpat;
 • Admiterea plângerii și schimbarea temeiului de drept al clasării (cu condiția să nu creeze o situație mai grea).

Contestarea încheierii judecătorului de cameră preliminară

 • Doar soluția de începere a judecății poate fi contestată separat, în termen de 3 zile (art. 341 alin. 9);
 • Contestația se judecă de către judecătorul de cameră preliminară de la instanța superioară;
 • Acesta poate respinge contestația sau poate desființa încheierea și rejudeca plângerea (art 341 alin 10);

Sfaturi practice pentru o plângere reușită

 • Angajarea unui avocat specializat în drept penal pentru asistență juridică;
 • Obținerea tuturor actelor de urmărire penală relevante pentru a formula critici punctuale;
 • Identificarea probelor necesar a fi administrate pentru probarea faptei și vinovăției;
 • Invocarea jurisprudenței relevante care a admis plângeri în situații similare;
 • Utilizarea unui limbaj clar, concis, punctual în redactarea motivelor plângerii.

Concluzie

Plângerea împotriva soluției de clasare este un instrument legal important pentru orice persoană nemulțumită de închiderea unui dosar penal. Urmând pașii discutați în acest articol și cunoscând prevederile relevante din Codul de Procedură Penală, șansele de admitere a plângerii cresc semnificativ. Dacă ai nevoie de asistență juridică în acest sens, nu ezita să apelezi la un avocat care să îți construiască o strategie adaptată situației tale concrete.

Informații suplimentare

George Zlati este avocat de drept penal și lector universitar. Acesta este titular al disciplinei Drept penal. Partea specială la nivel licență și Criminalitate informatică la nivel de masterat, având de asemenea un doctorat pe criminalitate informatică.

Contactează-ne: SignalTelegramWhatsappWispr[email protected]

Tel. +40 748 149 840

Your message has been sent. Thank You!
There was an error trying to send your message. Please try again later.