Zlati

Cyber & Criminal law

George M.R. Zlati

Cabinet de avocat

U.N.B.R. - Baroul Cluj

Sunt avocat cu experiență în dreptul penal, specializat în criminalitate informatică (infracțiuni informatice) și tehnologia blockchain. Sunt de asemenea doctor în drept (Universitatea Babeș-Bolyai) cu teza «Accesul neautorizat la un sistem informatic, frauda și falsul informatic». Combin experiența de avocat penalist cu o experiență academică obținută în calitate de cadru didactic asociat al Facultății de Drept (UBB) la disciplina Drept penal partea specială (2013 - până în 2020). În perioada 2021-2022 am predat cursul de masterat "Criminalitate informatică" la Facultatea de Drept și Științe Sociale, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba-Iulia.


Am publicat primul Tratat de criminalitate informatică din România și am o contribuție științifică relevantă atât cu privire la infracțiunile informatice, cât și cu privire la infracțiunile prevăzute în partea specială a Codului penal ori în legi speciale, percheziția informatică (art. 168 Cod procedură penală), supravegherea tehnică (art. 138 Cod procedură penală), obținerea datelor de trafic și de localizare (art. 152 Cod procedură penală) etc. O listă a publicațiilor mele științifice se poate consulta aici.


Sunt membru în European Criminal Bar Association (vezi aici), European Fraud and Compliance Lawyers (vezi aici) și International Association of Penal Law (vezi aici).


Coautor al următoarelor cărți: Codul de procedură penală. Comentariu pe articole (Ed. C.H. Beck); Codul penal. Comentariu pe articole (Ed. C.H. Beck); Noul Cod penal. Partea specială. Perspectiva clujeană (Ed. Universul Juridic).


Autor unic al următoarelor cărți: Tratat de criminalitate informatică. Volumul I (Ed. Solomon) - premiul "Vintilă Dongoroz" în domeniul dreptului penal.


Întrebări frecvente | Blog Penalmente Relevant

Tel: 0748.149.840

Signal | Whatsapp |Wispr

contact@zlati.legal

LinkedIn